menu

Klub Senior +

2019-02-25 09:59:06 (ost. akt: 2019-02-27 07:53:29)Klub „Senior+” w Szczytnie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Celem działalności Klubu „Senior+” w Szczytnie jest:
- wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania
- przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych
- pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej
- aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia
- pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego
- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich
- wspieranie rodzin w opiece nad osobami starszymi.

Uczestnictwo w Klubie:
Uczestnikiem może zostać mieszkaniec Gminy Miejskiej Szczytno, powyżej 60 roku życia, nieaktywny zawodowo, niezrzeszony w żadnych stowarzyszeniach działających na rzecz osób starszych oraz Uniwersytetach III Wieku. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne. Przyjęcie do Klubu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ w Szczytnie wraz załącznikami.

Funkcjonowanie Klubu:
Klub „Senior+” mieści się przy ul. Solidarności 6 i jest otwarty w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 10:00 – 16:00. Klub funkcjonuje w ramach Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.


Kontakt:
Siedziba placówki: Klub „Senior+” w Szczytnie
ul. Solidarności 6
12 – 100 Szczytno

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
Klub Integracji Społecznej
ul. Boh. Westerplatte 12
12 – 100 Szczytno
tel. 89/67 609 24
e-mail: kisszczytno@wp.pl

Osoba nadzorująca: Małgorzata Ochenkowska
tel. 89/67 609 24


Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Szczytnie można składać:

- w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w pokoju nr 6 i 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
tel. 89/67 609 23 lub 67 609 24.