menu

Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2020-03-13 10:18:48 (ost. akt: 2020-03-16 11:32:48)

Szczytno, dnia 16.03.2019 r.


Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z oświadczeniem Burmistrza Miasta Szczytno oraz wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, wprowadzam od dnia 16 marca 2020 roku ograniczenia w kontaktach interesantów z pracownikami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie będzie pracować jak dotychczas tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, ograniczona do minimum zostaje jednak bezpośrednia obsługa mieszkańców.
Pracownicy socjalni, asystent rodziny oraz pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze świadczyć będą pracę tylko w niezbędnych i podstawowych czynnościach.
Wszystkie sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną (pod nr tel. 89 67 609 24), mailową (mopsszczytno@poczta.onet.pl), listownie oraz z wykorzystaniem platformy internetowej ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będą załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W takich przypadkach proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących , będąc pewnym o dobrym stanie własnego zdrowia oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości.