menu

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 + OD 2022 r.

2022-01-04 09:42:41 (ost. akt: 2022-01-04 09:47:32)

Zmiana zasad wypłacania 500+ od 01.01.2022 r.
UWAGA, zmieniają się zasady wypłaty świadczenia 500+.
Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmie uprawnienia do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłatę.

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obsługą programu Rodzina 500 + zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Najważniejsze zmiany:
1) podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2) wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną tj. poprzez:
- Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
- ​system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
- ​platformę informacyjno – usługową EMPATIA,
3) wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej,
4) świadczenie dla rodzin migrujących: w myśl przyjętych zmian świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości, niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju.
Świadczenia wypłacane obecnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie, nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikiem Ośrodka.

Do ZUS z kolei, należy kierować od dnia 01.01 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. Wnioski na nowy okres zasiłkowy, będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r.

Więcej informacji pod tym linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230